چهارشنبه 14 مهر 1395 14:37
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
عنوان : از قلب کویر
نویسنده : مهشاد لسانی
سال نشر : 1394
موضوع :رمان
ناشر : نشر علی
محل نشر : تهران
قیمت : 570000 ریال

درکتاب از قلب کویر می خوانیم ؛

بی توجه به جمع از سالن بیرون رفتم تا کنار حوض بروم و منظره پاییز را تماشا کنم.دوست داشتم کسی را ببینم.کسی که به خاطرش آن همه راه را از تهران تا به آنجا با هزاران هزار فکر ، خیال ،امید و ناامیدی ،سفر کرده بودم.

از راهرو که گذشتم،حسام را دیدم.سرش را پایین انداخت و از کنارم گذشت.کنار حوض رسیدم.آب تمیزش وسوسه ام کرد که بنشینم لب پاشویه.

لباسم را جمع کردم روی پاهایم و نشستم .هوا سرد بود اما دستم را توی آب یخ فرو بردم. به جای آنکه سردم شود،گُر گرفتم.به سقف اسمان که حالا داشت کم کم به تاریکی می زد،نگاه کردم.صاف و یکدست بود و ستاره ها یکی در میان بیرون آمده بودند و سوسو می زدند.

از قلب کویر
بازدید 3110 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد