راه‌کارهای مؤثر بر جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی ایران: مطالعه‌ای دلفی

دوشنبه 14 فروردین 1396 14:46
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

 نتایج به‌دست آمده نشان داد، از بین مؤلفه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جذب مخاطب، دیجیتال‌سازی،‌ مکان کتابخانه، کارآفرینی سازمانی، تجهیزات کتابخانه و طراحی فضای داخلی کتابخانه و از بین مؤلفه‌های نقش کتابدار در جذب مخاطب نیازسنجی و مهارت کتابدار میانگین بالاتری نسبت به بقیه مؤلفه‌ها در جذب مخاطب کسب کرده‌اند.


بازدید 1 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد