مشاهده برنامه ی کتابخانه امیرکبیر


سینما کتاب

یکشنبه 19 دی 1395 1:0
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

نقد فیلم برخورد کوتاه در کانون کتابخوانان ملل ساعت 18-30/16 در سالن فرهنگ.این فیلم اقتباس از کتاب برخورد کوتاه می باشد که درحال حاضر بصورت فیلم نمایش داده میشود .بع از نمایش فیلم نیز نقدوبررسی میگردد.مشاهده اطلاعات کتابخانه امیرکبیر

بازدید 1بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد